Vi har beslutat att det blir Väg och Byggnadsgrus AB som skall gräva vårt område. Viktigt nu att alla hjälpa åt att få svar av all boende och att man snabbt skriver på avtalen så vi kan planera grävningen.

 

Vi har valt IP-only som leverantör i nätet.

Vi har satt priset för anslutning till 20.000 kr och Flygelavtal 8.000 kr

De områdesansvariga skall nu tillsammans med de boende och markägarna se över sträckningen på grävningen och påbörja avtalsskrivandet.

Avtal för anslutning och markavtal finns nu för påskrift

Fastighetsanslutningsavtal: pdf , word

Markupplåtelseavtal: pdf, word

 

Info om Com hem´tripple Play som kostar 350 kr/månad.

Info om korttidsabonemang ip IP-onlys nät.

 

 

Se efter om du och grannarna har lämnat in intresseanmälan!

Fiberkartan.se

Har du frågor angående uppgifter på kartan kontakta kenth@larbrofiber.se

Antalet som svarat ja 372 Motsvarar 54%

Antal som svarat nej 253st

Motsvarar 37%

 

Andel som inte svarat 9%

Intresseanmälan

 

För att vi skall få reda på hur stort intresset är

så gå in och fyll i formuläret.

Gå till intresseanmälan här!