Nu har föreningen snart funnits 1 år och vi har drygt 300 intresserade. Vi behöver ytterligare anmälningar innan vi kan göra en projektering och komma i gång med grävningen. Vårt mål är att kunna få ihop tillräckligt med anmälningar till slutet av april för att kunna starta arbetet.

Anmälan efter att grävning har påbörjats kommer troligtvis kosta minst dubbla beloppet. Årsmötet anåg att vi har för stor del som ännu inte angett om dom vill ha fiber eller ej. Det är 50% som inte svarat ännu.

Alla behöver hjälpas åt med att få in fler svar. Se protokoll från Årsmötet

Gå in på fiberkartan.se och se vilka som angett svar och fråga de som ännu inte svarat.

Infolapp och lista .

Infolapp och lista i pdf format. Frågor om infolappen eller listan

Ifyllda listor lämnas till någon i styrelsen eller skickas till adress

Lärbrofiber

Lärbro gisslause 1624

62453 LÄRBRO

För er som redan lämnat in en intresseanmälan gäller följande

Se efter om du och grannarna har lämnat in intresseanmälan!

Fiberkartan.se

Har du frågor angående uppgifter på kartan kontakta kenth@larbrofiber.se

Antalet anmälda 341 st Motsvarar 49%

Antal som svarat nej 221 st

Motsvarar 32%

 

Andel som inte svarat 19%

Intresseanmälan

 

För att vi skall få reda på hur stort intresset är

så gå in och fyll i formuläret.

Gå till intresseanmälan här!