Vi räknar just nu på de anbud vi fått in på grävning och ger mer info när vi tagit beslu. De områdesansvariga skall snart få förslag till kontrakt både för markägare och abbonenter. Hjälp gärna våra områdesansvariga med att få tag på de som ännu inte vsrat ja eller nej. Ni ser på fiberkartan vilka som gått med. De områdesansvariga skall också tillsammans med markägare och de boende se över föreslagen sträckning på grävning för att förberedande för röjning och ustakning.

Vi kommer snart bestämma pris för anslutning och för flygelavtal.

 

Se efter om du och grannarna har lämnat in intresseanmälan!

Fiberkartan.se

Har du frågor angående uppgifter på kartan kontakta kenth@larbrofiber.se

Antalet som svarat ja 355 Motsvarar 51%

Antal som svarat nej 232 st

Motsvarar 34%

 

Andel som inte svarat 15%

Intresseanmälan

 

För att vi skall få reda på hur stort intresset är

så gå in och fyll i formuläret.

Gå till intresseanmälan här!