Beslut tagna av styrelsen!

  • Väg och Byggnadsgrus AB skall gräva vårt område.
  • IP-only är vår leverantör i nätet.
  • Insatsen för anslutning satt till max 20.000 kr och extrabyggnad 8.000 kr, gäller de som anmält före 2015-03-14 därefter gäller individuell bedömning av kostnad!
  • Vi har lämnat in grävningssträckning till Region/Länsstyrelse och fått godkänt med små justeringar.

Pågår just nu!

  • Tecknande av markavtal. Hjälp din områdesansvariga med att lämna in snabbt!
  • Utdelning och uppsättning av abbonentskåp.
  • Pinning av grävsträckningen på kommande områden.
  • Grävning från Lärbro till Vägume snart klar! Grävning pågår mot Barläst och Gisslause, nästa områden blir Källstäde och Kajlungs. Semesteruppehåll nu i 3 veckor!
  • Avtal medd Tripple play leverantör pågår. Com Hem, Bredbandsbolaget, Tele 2 och Viasatt är aktuella och beslut tas senast i slutet av sommaren. Vi kommer med mer info när vi vet vad dom erbjuder.

 

Information inför tecknande av fastighetsavtal. Utförlig förklaring

Ta chansen nu och anslut dig, det kommer aldrig bli billigare!

skicka mail till ordforande@larbrofiber.se och anmäl dig!

Anslutning i efterhand kommer aldrig att kosta mindre än 30.000 och mera beroende på hur långt det måste grävas.

 

Antalet som svarat ja 397 st Motsvarar 54%

Antal som svarat nej 336st

Motsvarar 46%

 

 

Den 12/5 genomfördes ett byggstartsmöte så nu börjar vi snart. Material till fibernätet finns hemma.

Vi börjar gräva i vägumeområdet upp till Lärbro och där kommer käppning ske inom det snaraste. Efterhand vi vet vart och när vi skall gräva så kommer vi lägga ut information på hemsidan. De områdesansvariga samordnar arbetsinsatserna i området och nu gäller det att alla ställer upp med sina arbetsdagar!

 

Bilden till vänster visar kabellagret och bilden till höger grävning i Lärbro!