Vi räknar just nu på de anbud vi fått in på grävning och ger mer info när vi tagit beslut.

 

Vi har valt IP-only som leverantör i nätet.

Vi har satt priset för anslutning till 20.000 kr och Flygelavtal 8.000 kr

De områdesansvariga skall nu tillsammans med de boende och markägarna se över sträckningen på grävningen och påbörja avtalsskrivandet.

Avtal för anslutning och markavtal finns nu för påskrift

Fastighetsanslutningsavtal: pdf , word

Markupplåtelseavtal: pdf, word

 

Se efter om du och grannarna har lämnat in intresseanmälan!

Fiberkartan.se

Har du frågor angående uppgifter på kartan kontakta kenth@larbrofiber.se

Antalet som svarat ja 365 Motsvarar 53%

Antal som svarat nej 248st

Motsvarar 36%

 

Andel som inte svarat 12%

Intresseanmälan

 

För att vi skall få reda på hur stort intresset är

så gå in och fyll i formuläret.

Gå till intresseanmälan här!