Beslut tagna av styrelsen!

  • Väg och Byggnadsgrus AB skall gräva vårt område.
  • IP-only är vår leverantör i nätet.
  • Priset för anslutning satt till max 20.000 kr och extrabyggnad 8.000 kr, gäller de som anmält före 2015-03-14 därefter gäller individuell bedömning av pris!
  • Faktura skickas ut i mars med post. Första inbetalning på minst 5000 kr senast 31/3.
  • Vi har lämnat in grävningssträckning till Region/Länsstyrelse

Pågår just nu!

  • Tecknande av fastighetsavtal och markavtal. Hjälp din områdesansvariga med att lämna in snabbt!
  • Utskick av inbetalningsavi. Har du inte fått någon så maila kontakt@larbrofiber.se så kan du så uppgifterna du behöver.
  • Planering av grävningssträckning.
  • Avtal medd Tripple play leverantör pågår under våren. Com Hem, Bredbandsbolaget, Tele 2 och Viasatt är aktuella och beslut tas senast i slutet av sommaren. Vi kommer med mer info när vi vet vad dom erbjuder.

 

Information inför tecknande av fastighetsavtal. Utförlig förklaring

Ta chansen nu och anslut dig, det kommer aldrig bli billigare!

skicka mail till ordforande@larbrofiber.se och anmäl dig!

Anslutning i efterhand kommer aldrig att kosta mindre än 30.000 och mera beroende på hur långt det måste grävas.

 

Den 12/5 genomfördes ett byggstartsmöte så nu börjar vi snart. Material till fibernätet finns hemma.

Vi börjar gräva i vägumeområdet upp till Lärbro och där kommer käppning ske inom det snaraste. Efterhand vi vet vart och när vi skall gräva så kommer vi lägga ut information på hemsidan. De områdesansvariga samordnar arbetsinsatserna i området och nu gäller det att alla ställer upp med sina arbetsdagar!

Antalet som svarat ja 397 st Motsvarar 54%

Antal som svarat nej 336st

Motsvarar 46%